Contact Details
You Location Home - Contact Us - Contact Details - Shenzhen Chong Hing Paper Products Factory

Shenzhen Chong Hing Paper Products Factory

Address : 4 Zhen Xing Road,Li Yu River Industrial Zone,Lou Cun, Guang Ming District,Shen Zhen,Guang Dong,China
Contact Person : Anny Wang,Judy Leung
Telephone No. : 0755-33233188
Fax Number : 0755-33232588
E-mail Address : info@createer.com.hk